Privacyverklaring | Werving op Maat

Privacyverklaring

Carrière stap

Inleiding

Werving op Maat is een organisatie die kandidaten en werk- of opdrachtgevers bij elkaar brengt, voor nu of voor in de toekomst. Wij stellen alles in het werk om een lange termijn relatie op te bouwen. Een van de vereisten voor een goede relatie is vertrouwen. Werving op Maat zorgt er daarom ook voor dat jouw privacy wordt beschermd. Wij beschermen jouw gegevens door beveiligingssoftware. Daarnaast gebruiken wij een

TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het hangslotje in de adresbalk.

Werving op Maat garandeert zorgvuldige en discrete omgang met de informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. De informatie wordt enkel gebruikt voor de doeleinden die in dit document worden uitgelicht of waar jij toestemming voor hebt gegeven.

Als je opmerkingen hebt over onze diensten in combinatie met je privacy kan je contact opnemen via:

Werving op Maat B.V.
Willemsplein 44
6811 KD, Arnhem
Telefoon: 0262067001
E-mail: info@wervingopmaat.nl

Gegevensverzameling en -gebruik

Elke bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Werving op Maat en ingeschreven wil worden als kandidaat of opdrachtgever, kan zich inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. De manieren waarop wij je persoonsgegevens kunnen verzamelen:

• Je bezoekt onze website.
• Je vult jouw gegevens in op onze website.
• Je geeft ons toestemming via e-mail om gebruik te maken van onze services.
• Je gaat een zakelijke relatie aan met Werving op Maat.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld om jou verder te helpen en je inschrijving te verwerken. Jouw persoonsgegevens, waaronder je naam, e-mailadres en cv, worden met jouw toestemming door ons opgeslagen. Onderstaande doeleinden geven de redenen weer waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen:

• Om jouw sollicitatie voor een specifieke functie te beoordelen. Op het moment dat wij jouw (open) sollicitatie hebben ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je geschiktheid voor deze functie en andere functies te beoordelen.
• Om je mogelijk in de toekomst passende functies te kunnen bieden. Tevens zullen wij jouw profiel (inclusief persoonsgegevens) verwerken en je voortdurend op de hoogte houden van mogelijk passende functies via e-mail, telefoon, nieuwsbrieven, en social media.
• Om voor jou, als professional/werknemer/freelancer, de juiste informatie in de overeenkomst te verwerken. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht.
• Om voor jou, als opdrachtgever, de juiste informatie in de overeenkomst te verwerken. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van professionals.

Welke informatie wordt verzameld en opgeslagen?

Werving op Maat kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je een professional en/of zakelijke relatie bent van Werving op Maat. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over jouw juiste en relevante gegevens. Hieronder vind je de gegevens die wij verzamelen en opslaan per doelgroep:

Websitebezoeker
Als je de website van Werving op Maat bezoekt, kan Werving op Maat de onderstaande gegevens verwerken:

• Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookiegegevens.
• Op onze website of social media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reviews, et cetera).
• Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).

Professional
Als je door Werving op Maat graag bemiddeld wilt worden, kan Werving op Maat de onderstaande gegevens verwerken:
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv of vanuit het LinkedIn-profiel geïmporteerd)
• Gegevens over beschikbaarheid en wensen in een toekomstige functie
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld jouw cv en motivatiebrief

Deze gegevens bewaren wij totdat jij aangeeft niet meer bemiddeld te willen worden door Werving op Maat. Wij kunnen jou namelijk op elk moment in je carrière bemiddelen naar een nieuwe uitdaging. Jij gaat dan ook een langdurige relatie aan met Werving op Maat.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Als je voor Werving op Maat of haar opdrachtgevers werkt of hebt gewerkt, kan Werving op Maat de onderstaande gegevens verwerken:
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over beschikbaarheid
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
• Gegevens in het kader van een pre-employmentscreening
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Zakelijke relatie
Werving op Maat verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie
• Geslacht

Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Wij delen persoonlijke gegevens nooit zonder jouw toestemming. Slechts na jouw toestemming kunnen je cv en gerelateerde gegevens naar potentiële werk- of opdrachtgevers, die namens Werving op Maat diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, worden gestuurd.
Wanneer wij daartoe verplicht worden, kunnen wij je gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties.

Recht om de gegevens in je cv te raadplegen, te bewerken en te schrappen

Zoals vastgesteld in de AVG heb jij het recht om je gegevens in te zien en aan te passen. Je kan om inzage vragen en vervolgens wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@wervingopmaat.nl.

Welke informatie van onze website gebruikers verzamelen wij?

Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website vast te kunnen stellen. Via Google Analytics zien we hoe onze website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht en waar bezoekers de website verlaten. Zo kunnen we de website continu verbeteren voor jouw gebruiksgemak. Wij stellen géén individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Zo blijf jij dus anoniem als websitebezoeker.

Cookies

www.wervingopmaat.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee je onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van onze diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam of adres- of andere persoonsgegevens. De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

• Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.
• Functionele cookies
Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.
• Social media cookies
Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Illegale inhoud

Wij vragen je rekening te houden met het feit dat jij als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld jouw sollicitatiebrief). De informatie die je aan ons toezendt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere relevante bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid. Wij vragen je dan ook om geen cv’s voor anderen aan te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of voor niet-bestaande personen. Tot slot moet de foto die je ons toestuurt recent zijn en jouw gezicht tonen. In de toekomst gaan je persoonsgegevens vast wijzigen, bijvoorbeeld als je een nieuwe functie krijgt of verhuist. Jij bent verantwoordelijk voor het bijhouden van je contactgegevens.

Wie verwerkt je gegevens?

Wij werken met het recruitmentsysteem Bullhorn. Bullhorn is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Bullhorn kan bij jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor technische ondersteuning en voor het onderhoud van het Bullhorn-product. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Bullhorn.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Denk eraan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacy praktijken van die andere websites. Houd dit in gedachten als je onze website verlaat: lees de privacyverklaring op elke website waarop persoonlijke informatie wordt verzameld. De privacyverklaring die je nu leest, is alleen van toepassing op de informatie die op de website van Werving op Maat wordt verzameld.

Sociale media
Om onze internet-aanwezigheid voor jou als gebruiker nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende tools.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar info@wervingopmaat.nl. Wij beantwoorden graag jouw vragen.

 

Sluiten

Stuur ons je CV!

Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw gegevens

    Voeg een cv toe
    Sluiten

    Upload hier jouw vacature

    Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Direct contact?